fokus, massage, kungsbacka, Fjäråsbräcka, vila, djupgående massage, sport massage.jpg
web-9558.jpg
på väg, massage, massageterapeut, kungsbacka, rörelse, massamuskler, ljusare.jpg
fokus vila.jpg
fokus, massage, kungsbacka, Fjäråsbräcka, vila, djupgående massage, sport massage.jpg

Ett rörligare liv


- Mattias Ekstrand - Massageterapeut

Boka mig

SCROLL DOWN

Ett rörligare liv


- Mattias Ekstrand - Massageterapeut

Boka mig

 

VISion

Genom massage och terapeutiska behandlingsmetoder ge människor ett bättre, välmående liv.

 
web-9558.jpg

Mattias


Tennis, cykling, golf, volleyboll. skidåkning, fjällvandring eller kajak har inte spelat så stor roll så länge jag kunnat få röra på mig. Just nu ligger fokus på landsvägscykling tillsammans med Kungsbacka cykelklubb.

Mattias


Tennis, cykling, golf, volleyboll. skidåkning, fjällvandring eller kajak har inte spelat så stor roll så länge jag kunnat få röra på mig. Just nu ligger fokus på landsvägscykling tillsammans med Kungsbacka cykelklubb.

 

Mål

Målet för mig är att varje kund ska känna att jag trivs och drivs med/av det jag förmedlar samt själv må bra.

 
på väg, massage, massageterapeut, kungsbacka, rörelse, massamuskler, ljusare.jpg

Behandling


Anpassad efter dig och dina behov och mål.

Behandling


Anpassad efter dig och dina behov och mål.

RÖRELSE

 

Rörelse är ledordet för mig. Det vi tillsammans strävar efter att öka genom behandling specifikt efter dina önskemål, behov och min kompetens är ett rörligare och friare liv för dig.

Läs mer

 

 
fokus vila.jpg

Personuppgifter


Personuppgifter


Information om nya dataskyddlförordningen

 
 

 

 

Kungsbacka 2018-03-15

 

Information om personuppgiftsbehandling

Den 25/5-2018 träder EU:s nua dataskyddsförorning, df, i kraft och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

Med df stärks skyddet av den personliga integriteten ytterligare och vi vill därför infomera dig som kund till MassaMuskler om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

MassaMuskler i Sverige AB åtar sig att skydda och respektera din integritet vid utförande av våra tjänster, vid kontakt med dig och vid all behndling av dina personuppgifter som vi utför. MassaMuskler är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt vid var tid gällande lagstiftning. Personuppgiter innebär all information som kan hänföras till en identiefierbar fysisk person.

 

Säkerhet

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgiftermot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekningsystem från intrång.

 

Personuppgifter som hämtas om dig eller som du lämnar till oss.

Vi kan komma att samla in följande uppgifter om dig för att vi skall kunna levera den bästa servicen till dig.

* Namn * E-post * Postadress * Telefonnr * Personnummer

Korrespondensen mellan dig och oss kan komma att sparas för att vi ska kunna uföra våra tänster på bästa sätt.

 

Ändamålen med behandlingen

  • För att kunna kommunicera med dig

  • För att upprätta och underhålla din journal hos oss

  • För att underhålla dina beställningar

  • För att administrera din betalning av tjänsterna

  • För att administrera dina ärenden hos oss

  • För att leva upp till krav enlige lag, förordning eller myndighetsföreskrift

  • För att kunna genomföra marknadsundersökningar

  • För att kunna komma i kontakt med dig och skicka information och erbjudande till dig.

 

Utlämning av uppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörere, såsom betalningsförmedlare för att kunna kräva in obetalade fakturor. Vi kan också komm att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom Skatteverket eller polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter, om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

 

Överföring till tredje land

Dina personuppgifter kommer INTE att överföras till länder utanför EU/EES (inte utanför Sverige heller)

 

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Skulle vi behöva ändra i behandlingen av dina personuppgifter så kommer vi att avisera det via e-post direkt till dig.

 

Radering av uppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nädvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämlig lagstiftning.

 

Rätt att begära information

Du äger rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventurllt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsäntliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade. Vill du veta huruvida vi behandlar personuppgiter om dig kan du skicka en skriftlig begäran till oss. (se nedan)

 

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling av dina personuppgifter

får du gärna kontakta oss på massamuskler1@gmail.com

Du hittar även denna information på www.massamuskler.nu

 

Vänliga hälsningar

 

 

Mattias Ekstrand

VD/Grundare

MassaMuskler i Sverige AB

Telefon: 0725/434142

E-post: mattiasmassage@gmail.com